Mangfoldighedshonning

DKK 75,00

Honning fra bigårdene i Magtenbølle, Tommerup St. og to kolonihaver i Odense. Først er glasset halvt fyldt med en delikat forsommerhonning og tre måneder senere er glasset fyldt op med en mere aromatisk sensommerhonning. To velsmagende honning i samme glas!

Salget af denne honning går til at støtte plantning af bivenlige planter. Se mere nedenfor.

 

 

Beskrivelse

Mangfoldig natur – ja tak!

Bierne har et problem. Intensivt landbrug medfører begrænsninger i fødegrundlaget for bierne, store marker og monokultur skaber en grøn ørken på landet. Ukrudt og skadedyr bekæmpes med neonikotinoider og andre pesticider, hvilket er med til at gøre det vanskeligere for bestøverne at klare sig i den danske natur. Samtidig betyder rydning af hegn og opdyrkning af naturarealer, at der skabes ringere betingelser for insekterne, hvilket medfører dårligere bestøvning og dermed endnu fattigere natur for dyr og vildt.

Flere randzoner, småbiotoper og vildtremisser vil skabe en forbedret biodiversitet i form af et varieret fødegrundlag og en længere periode med pollen og nektar til bierne. Som individ kan vi selv gøre noget. Plant og så bivenlige planter i haver, parker og i andre arealer, det vil bidrage til en mere alsidig og varieret natur, hvor insekter og honningbier klarer sig bedre.

I Magtenbølle Honning & Mjød ønsker vi også en mere alsidig, varieret og mangfoldig natur. Vi støtter plantning af bivenlige planter. Ved køb af vores mangfoldighedshonning går kr. 50,- af hver solgt glas honning til projekter, der har til formål at plante bivenlige planter.

En mangfoldig og forskelligartet natur skaber plads og rum til bestøverne af afgrøder og vilde planter til fordel for både landmanden og dyrene i den vilde natur.

Med venlig hilsen
Else Marie og Klaus
Magtenbølle Honning & Mjød

Yderligere information

Vægt 1 kg
Størrelse 8 × 8 × 10 cm